Toivos tips

23 Dec 2015 06:0162

Toivo tror att han kan mer om ishockey än hela svenska folket tillsammans. Här ger han oss ett tips och berättar vad som är bra med Sverige.

Read more